SY WERENA
KUKURYDZA NA WSZYSTKIE
TYPY GLEB
NOWOŚĆ
W WYBRANYCH
SKLEPACH GRENE
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA
DWULINIOWA (SC)
TYP: ODMIANA MIESZAŃCOWA
DWULINIOWA (SC)
KIERUNEK UŻYTKOWANIA

ziarno

grys

kiszonka
NAJLEPSZA KUKURYDZA NA ZIARNO
wysoki plan ziarna
stabilny
w zmiennych
warunkach pogodowych
doskonała
na wcześniejsze zbiory
toleruje wczesne siewy
i gleby wolniej nagrzewające
się wiosną
Polecana
na wszystkie typy gleb
Polecana
na wszystkie typy gleb

Kolba
typu flex

Ziarno typu
flint
Zawartość skrobi: wysoka
Rośliny: wysokie o dużej biomasie
Zalecana obsada: 80 000-90 000 szt./ha
EKSPLOZJA PLONU
Plon z ziarna przy
wilgotności 14%, dt/ha
Plon i wilgotoność ziarna, doświadczenia
CCA COBORU 2015
Plon z ziarna przy
wilgotności 14%, dt/ha
Plon i wilgotoność ziarna, doświadczenia
PDO COBORU 2016